EL MONSTRE DE COLORS

Al llarg d’aquest curs treballarem a les aules de 4 anys la intel·ligència emocional. Com es pot veure a les fotos, hem introduït aquesta proposta a través del conte El monstre de colorsConsideram que és un aspecte molt important pels infants, ja que una bona educació emocional els ajudarà a resoldre satisfactòriament diferents situacions que es trobarà al llarg de tota la seva vida.

Un infant amb intel·ligència emocional…

  • té confiança en les seves capacitats.
  • crea i manté relacions socials més satisfactòries.
  • és capaç de comunicar el que necessita, pensa i sent.
  • té en compte els sentiments dels altres.
  • es troba motivat per explorar, afrontar desafiaments i aprendre.
  • té una autoestima més alta.
  • té recursos per solucionar conflictes…

I tot això influeix de manera positiva en totes les àrees de la seva vida.