Professor Sorpreses

La setmana passada els nins i nines de 5 anys vàrem anar a la biblioteca del poble a veure el Professor Sorpreses.

Allà ens va rebre aquest divertit personatge amb els seus ajudants el telèfon Josep, la maleta Matilda i la cadira Jerònia. Amb el seu espectacle ens va fer descobrir la gran varietat de llibres que podem trobar a una biblioteca i la màgia que tenen els contes.

Projecte dels dinosaures

Hola famílies!

Com ja vàrem informar a la reunió inicial, aquest curs iniciam el treball per projectes. Aquests parteixen dels interrogants i curiositats que es plantegen els nostres infants. Per dur-ho a terme és important saber què sabem i què volem saber sobre un tema concret. Després necessitam cercar informació (de forma autònoma o amb ajuda dels adults),  integrar-la als coneixements que ja tenim i finalment, ser capaç de comunicar-la a la resta.

A través dels projectes afavorim la iniciativa i l’autonomia en el treball, acostant als infants al procés d’aprendre a aprendre.

La primera passa que hem duit a terme ha estat donar als infants la possibilitat de triar quin animal volen estudiar d’entre tots els que coneixen. Iniciarem a una pluja de idees i acabàrem amb una sèrie de votacions on s’eliminaven les opcions menys triades. Com podeu veure a les fotos, la votació va estar molt renyida, però finalment va guanyar la temàtica dels dinosaures.