Treball en equip

Aquest trimestre hem iniciat el treball cooperatiu a l’aula amb l’objectiu de què els infants aprenguin a fer feina en grup, amb tots els avantatges que això suposa.

El treball cooperatiu és bàsic per a adquirir:

Competències comunicatives (expressar pensaments, escoltar i acceptar idees dels altres,…)
Competències socials (aportar el que cadascú sap, negociar per resoldre conflictes,…)
Responsabilitat (és indispensable per treballar en equip. Tots són responsables de fer la feina ben feta per aconseguir l’objectiu).

Aquí teniu unes fotos de la primera sessió que vàrem realitzar: